Year 101
Project Category Other Projects
Project Title 區域智慧資本三年計畫(第一年)
Participator WU ANNE,LIN YEH-YUN,CHOU LI-FANG,WEN CHAO-TUNG,LIAO WEN-HUNG,CHEN SHENG-CHIH,LIN Yung-Teng,CHANG YU-
Period 2012.12 ~ 2013.12